Eesti-USA küberkonsultatsioonidel arutatakse koostöö ja küberruumi stabiilsuse edendamist

7. Juuni 2019

Täna toimuvad Tallinnas Eesti-USA küberkonsultatsioonid, mille raames arutatakse riikide vastutustundliku käitumise norme küberruumis, küberjulgeoleku ohtusid ja kriitilise infrastruktuuri kaitset. Delegatsioone juhivad Eesti küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja Heli Tiirmaa-Klaar ja USA välisministeeriumi küberkoordinaator Liesyl Franz.

„Eesti jaoks on oluline, et ka küberruumis kehtiksid riikidele selged käitumisreeglid ning vaba ja turvaline internet oleks kaitstud. Eesti on olnud aktiivne küberjulgeoleku eestkõneleja, jagades oma kogemusi teistele riikidele ja seistes rahvusvahelise õiguse kohaldumise eest küberruumis. Sellised kohtumised nagu täna mängivad küberruumi stabiilsuse edendamisel olulist rolli,“ sõnas Eesti delegatsiooni juht Heli Tiirmaa-Klaar kohtumise eel.

Tiirmaa-Klaari sõnul on USA küberjulgeoleku küsimustes maailmas juhtiv riik, kellega koostöö on Eesti jaoks eriti tähtis. „Jagame Ameerika Ühendriikidega samu eesmärke vaba, turvalise ja stabiilse küberruumi kaitsel. On oluline, et sarnaste väärtustega riigid omavahel koostööd teeksid. Töötame USAga küberteemadel koos rahvusvahelistes organisatsioonides nagu NATO ja ÜRO, aga ka kahepoolselt, et kasvatada meie võimekust küberohtudega silmitsi seista,“ lisas ta.

Käesolevad konsultatsioonid on verstapost Eesti-USA küberjulgeolekualases koostöös. Eesti delegatsiooni kuuluvad välisministeeriumi, kaitseministeeriumi, siseministeeriumi, justiitsministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti ja teiste ametkondade esindajad.