Majanduskoostöö ja kaubavahetus

USA ja Eesti kaubandussuhete kahepoolne olemus ja positiivne kaubavahetuse ülejääk näitab, et USA on Eesti jaoks oluline kaubanduspartner. Samuti on Eesti muutunud USA ettevõtete jaoks tarneahelate kujunemisel üha olulisemaks ja atraktiivsemaks partneriks. Eestist on saanud tugev kandidaat partnereid otsivatele USA ettevõtetele, kes soovivad säilitada oma kohalolekut Euroopa Liidus olukorras, kus otsitakse Ühendkuningriigist peale Brexitit tühjaks jäänud kohale alternatiivi.

Kaubavahetus

Kahepoolsetes kaubandussuhetes on USA osatähtsus aasta-aastalt kasvanud, siiski jagub arenguruumi nii Eesti ettevõtete ekspordi suurendamisel Ameerika Ühendriikidesse kui Ameerika Ühendriikidest pärit investeeringute osa kasvatamisele Eestisse.

Eesti Statistikaameti andmetel oli USA 2022. aastal Eestile tähtsuselt üheksas kaubanduspartner. Riikide kaubavahetuse maht oli 2022. a. 1 475 miljardit eurot, mis moodustab 3,3% kogu Eesti kaubavahetusest ja annab USA-le riikide järjestuses üheksanda koha.

Aastal 2022. eksportis kaupu ja teenuseid Ameerika Ühendriikidesse 894 Eesti ettevõtet. Nendest suurimad eksportöörid olid Veriff OÜ (programmeerimine, konsultatsioonid jms teenused), NPM Silmet OÜ (kemikaalid ja keemiatooted), Clevum OÜ (jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad), Magnetic MRO AS (masinate ja seadmete remont ja paigaldus), SaleMove OÜ (programmeerimine, konsultatsioonid jms teenused), Arte Bunkering OÜ (hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad), AS Norma (mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine), Monday Media OÜ (peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine), Windak OÜ (muja liigitamata masinate ja seadmete tootmine), Hireright Estonia AS (programmeerimine, konsultatsioonid jms teenused).

Eesti päritolu kaupu eksporditi USA-sse 1,16 miljardi euro väärtuses, mis moodustab 5,4 protsenti kogu ekspordist, mis teeb Ameerika Ühendriikidest eesti 6. epspordipartneri. Kui arvestada, et 2019. aastal oli ekspordi maht USAsse 974 miljonit eurot, on kolme aastaga Eesti eksport Ameerika Ühendriikidesse kasvanud 19%. Aastal 2023 on eksport esimese kuue kuu jooksul olnud 282,8 miljonit eurot, peamiselt veeti USAsse masinaid ja seadmeid (44,7%) ja ka keemiatööstuse tooteid (12,6%). Sama perioodi aastatagune ekspordimaht oli 638,7 miljonit eurot, mis on 55,8% kõrgem kui 2023. a. näitaja.

USA-st pärit kaupasid imporditi 2022. aastal Eestisse 314 miljoni euro väärtuses, mis moodustab 1,3% kogu Eestisse toodavast kaubast. Antud näitaja asetab USA Eesti impordipartnerite seas 15. kohale. Impordi maht 2023. a. kuue kuu jooksul on olnud 160,4 miljonit eurot, aasta varem samal ajal oli see näitaja 138,4 miljonit, mis teeb aastaseks kasvuks 16%. 2023. aasta esimese kuue kuu jooksul on impordi moodustanud peamiselt masinad ja seadmed (54%).

Kokku oli 2022 Ameerika Ühendriikidesse Eestist eksporditud kaupade väärtus 1,16 miljardit eurot ja Ameerika Ühendriikidest imporditud kaupade väärtus oli 314 miljonit eurot, mis teeb kaubavahetuse ülejäägiks 847 miljonit eurot.

Eesti peamised ekspordiartiklid USA-sse 2022. a.

 • Masinad ja seadmed (58%)
 • Puit ja puittooted (9%)
 • Optika-, mõõte- ja täppisinstrumedid (8%)
 • Mineraalkütused (5%)
 • Mööbel, valgustid ja kokkupandavad ehitised (4%)

 

Eesti peamised impordiartiklid USA-st 2022. a.

 • Masinad ja seadmed (40%)
 • Optika-, mõõte- ja täppisinstrumedid (11%)
 • Vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid ja pärlid (9%)
 • Puit ja puittooted (7%)
 • Mootorsõidukid, sh õhusõidukid (7%)
 • Mineraalkütused (7%)

Eesti ja Ameerika Ühendriikide  kaubavahetus aastatel 2019 kuni 2022:

Eksport Eestist USA-sse (euro) Import USA-st Eestisse (euro)
2019 973 891 938 228 897 078
2020 1 123 061 300 245 737 859
2021 1 673 879 492 324 627 341
2022 1 160 580 632 313 892 221

(allikas: Statistikaamet)

Teenuste eksport Eestist USA-sse moodustas 2022. aastal 658,4 miljonit eurot, aastal 2021 oli teenuste eksport 483,2 miljonit eurot (aastane kasv 36,3%). Aasta 2023 esimeses kvartalis oli teenuste eksport 159,4 miljonit eurot ning aasta varem samal ajal oli teenuste ekspordi väärtus 142,3 miljonit eurot (aastane kasv 12%).

Teenuste import Ameerika Ühendriikidest Eestisse oli 2022. aastal 262,4 miljonit eurot ja 2021. aastal oli 193,4 miljonit eurot (aastane kasv 35,7%). Käesoleva aasta esimeses kvartalis oli teenuste import 67,7 miljonit eurot ja aasta varem samal ajal oli 55,6 miljonit eurot (aastane kasv 21,8%).

Investeeringud

Eesti Panga andmetel on USA otseinvesteeringute maht Eestis 2023. a. esimese kvartali seisuga 536 mln eurot, mis moodustab 1,6% kõigist välismaistest otseinvesteeringutest Eestisse. Kõige enam on investeeritud infosse ja sidesse, selle valdkonna USA otseinvesteeringute maht 166 miljonit eurot. Sellele järgneb 118 miljoni euroga kinnisvara-alane tegevus, 104 miljonit eurot on investeeritud töötlevasse tööstusesse.

Eesti otseinvesteeringute maht Ameerika Ühendriikidesse on 449 miljonit eurot, mis on 3,8% kõigist Eesti otseinvesteeringutest välismaale. Kõige suurem investeering on tehtud 230 miljoni euro väärtuses töötlevasse tööstusesse ja 148 miljonit eurot on investeeritud info ja side valdkonda.

Turism

Turism on tasapisi hakanud taastuma, kuid pandeemia-eelsele tasemele veel ei ole jõutud. Ameerika Ühendriikide residendid tegid Eestisse 2022. aastal kokku 96 825 külastust, millest 53 146 külastust olid mitmepäevased. Aasta varem (2021) oli külastuste arv Eestisse 22 594 (aastane kasv 329%). Suur osa USAst pärit turistidest, kes Eestis ei ööbinud, külastasid Eestit kruiisireisidega. Lisaks Tallinnale on külalistele Ameerika Ühendriikidest pakkunud enim huvi Tartumaa, Pärnumaa ja Lääne-Virumaa.

Eesti residendid tegid 2022. aastal Ameerika Ühendriikidesse 23 433 külastust, millest 21 156 olid mitmepäevased külastused. Aasta varem oli külastuste arv Ameerika Ühendriikidesse  6 121 külastust (aastane kasv 283%). Eestlastest turistid peatuvad Ameerika Ühendriikides keskmiselt veidi üle nädala.

E-residendid

2023. aasta juulikuise seisuga on Ameerika Ühendriikide kodanikust e-residente 3 897, kellest 624 registreerinud oma ettevõtte Eestisse.

Majanduslepingud

Eesti ja USA vahel on sõlmitud kõik olulisemad majandusalased lepingud:

 • Investeeringute soodustamise leping (jõustus 28.10.1991);
 • Kaubanduse ja investeeringute alaste suhete leping (jõustus 17.09.1992);
 • Leping kalastamise kohta Ameerika Ühendriikide vetes (jõustus 28.12.1992);
 • Investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping (jõustus 16.02.1997);
 • Tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 30.12.1999);
 • USA Kaubandus- ja Arenguagentuuri (USTDA) ning EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vaheline leping Muuga sadama konteinervedude turvalisuse tõstmise tehnilise abi projekti rahastamise kohta (USA Trade and Development Agency Grant on Port Security). (allkirjastati 21. sept. 2006)

Euroopa Liidu pädevuses olevates valdkondades reguleerivad Eesti majandussuhteid USA-ga ka EL-i ja USA vahel sõlmitud lepingud, mille kohta leiab informatsiooni Euroopa välisteenistuse kodulehelt.

Täpsema teabe saamiseks välisministeeriumi poolt pakutava toe ja ekpsordivõimaluste kohta tutvu infoga välisministeeriumi kodulehel https://vm.ee/et/tegevused-eesmargid/aridiplomaatia

Kui soovid rohkem teada ekspordivõimaluste kohta Ameerika Ühendriikidesse, võta ühendust Eesti saatkonnaga Washingtonis või peakonsulaatidega New Yorgis ja San Franciscos.

Esita küsimus Välisministeeriumi kodulehe kaudu: https://vm.ee/et/ameerika-uhendriigid