Majanduskoostöö ja kaubavahetus

USA on Eesti jaoks oluline majanduspartner. USA päritoluga ettevõtete globaalne tegutsemine ja järjest enam rahvusvaheliseks muutuvad tarneahelad tähendavad sageli seda, et näiteks mõnda Euroopa riiki mineva elektroonikakomponendi või seadme lõpptarbija võib olla hoopis USA-s. Seetõttu sõltub sageli ka muudele turgudele eksportiva sektori edukus kaudselt USA majanduse olukorrast.

Majanduslepingud

Eesti ja USA vahel on sõlmitud kõik olulisemad majandusalased lepingud:

 • Investeeringute soodustamise leping (jõustus 28.10.1991);
 • Kaubanduse ja investeeringute alaste suhete leping (jõustus 17.09.1992);
 • Leping kalastamise kohta Ameerika Ühendriikide vetes (jõustus 28.12.1992);
 • Investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping (jõustus 16.02.1997);
 • Tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 30.12.1999);
 • USA Kaubandus- ja Arenguagentuuri (USTDA) ning EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vaheline leping Muuga sadama konteinervedude turvalisuse tõstmise tehnilise abi projekti rahastamise kohta (USA Trade and Development Agency Grant on Port Security). (allkirjastati 21. sept. 2006)

Euroopa Liidu pädevuses olevates valdkondades reguleerivad Eesti majandussuhteid USA-ga ka EL-i ja USA vahel sõlmitud lepingud, mille kohta leiab informatsiooni Euroopa välisteenistuse kodulehelt.

Kaubavahetus

Kahepoolsetes kaubandussuhetes on USA osatähtsus alates Eesti iseseisvuse taastamisest aasta-aastalt kasvanud.

Eesti ja USA kaubavahetus 2010-2017 I poolaasta (mln eurot)

Aasta Eksport    Osakaal % Import   Osakaal %
2010 330,9 3,8   92,8 1,0
2011 749,8 6,3 141,1 1,1
2012 584,0 4,7 116,9 0,8
2013 358,3 2,9 139,7 1,0
2014 452 3,7 152 1,1
2015 363,5 3,1 176,4 1,3
2016 317,7 2,7 193,0 1,4
2017 373,8 2,9 147,9 1,0

Eesti Statistikaameti 2018. aasta andmete järgi oli USA 2017. aastal Eestile tähtsuselt neljateistkümnes kaubanduspartner. Ekspordipartnerite seas üheksandal kohal (+18% vrd 2016. a) ja impordipartnerite (-23% vrd 2016. a) seas 18. kohal. Eesti päritolu  kaupade osakaal USAsse on ca 72%.

Eesti peamised ekspordiartiklid USA-sse 2015. a. olid:

 • Mineraalsed tooted
 • Masinad ja seadmed
 • Foto-, meditsiini- ja mõõteaparatuur

Eesti peamised impordiartiklid USA-st 2017. a. olid:

 • Masinad ja seadmed
 • Foto-, meditsiini- ja mõõteaparatuur
 • Vääriskivid, väärismetallid ja juveelitooted

Investeeringud

USA otseinvesteeringud Eestis moodustavad 31.12.2017. a seisuga 276 mln eurot, mis on 1,4% otseinvesteeringutest Eestis. USAst pärinevad otseinvesteeringud on viimasel ajal vähenenud, samas on Eesti otseinvesteeringud USAs kasvanud ning moodustasid 2017. a detsembri lõpus 94 mln eurot, s.o 1,5% koguinvesteeringutest välismaal. USA otseinvesteeringud on põhiliselt kutse-, teadus- ja tehnikaalases sektoris (28% USA otseinvesteeringutest Eestis), kinnisvaras (26%) ja töötlevas tööstuses (18%) ning Eesti otseinvesteeringud USAs töötlevas tööstuses (70% otseinvesteeringutest USAs), hulgi ja jaekaubanduses (7%) ning info ja side sektoris (3%).

Turism

2017. aastal ööbis erinevates majutusasutustes üle Eesti ca 38,4 tuhat USA päritolu turisti (1,8% välisturistidest). Lisaks Tallinnale pakkusid külalistele Ameerika Ühendriikidest enim huvi Tartumaa, Pärnumaa ja Lääne-Virumaa. Suur osa USAst pärit turiste külastab Eestit kruiisireisidega.

Eesti Panga mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmetel on USA residentide mitmepäevakülastuste koguarv kasvanud, kui 2013. aastal oli see 36 tuhat, siis 2017. aastal 83,5 tuhat. Samal meetodil saadud andmetel on Eesti residentide mitmepäevakülastuse koguarv USAs samuti kasvanud 19 tuhandelt (2013) 27 tuhandeni (2017).