Majanduskoostöö ja kaubavahetus

USA ja Eesti kaubandussuhete kahepoolne olemus ja positiivne kaubavahetuse ülejääk näitab, et USA on Eesti jaoks oluline kaubanduspartner. Samuti on Eesti muutunud USA ettevõtete jaoks tarneahelate kujunemisel üha olulisemaks ja atraktiivsemaks partneriks. Eriti olukorras kus USA ettevõtted otsivad Ühendkuningriigist tühjaks jäänud kohale alternatiivi ja Eestist on saanud tugev kandidaat ettevõtetele, kes soovivad säilitada oma kohalolekut Euroopa Liidus.

Kaubavahetus

Kahepoolsetes kaubandussuhetes on USA osatähtsus aasta-aastalt kasvanud, siiski jagub arenguruumi nii Eesti ettevõtete ekspordi suurendamisel Ameerika Ühendriikidesse kui Ameerika Ühendriikidest pärit investeeringute osa kasvatamisele Eestisse.

Eesti Statistikaameti andmetel oli USA 2019. aastal Eestile tähtsuselt neljas kaubanduspartner. USA positsioon on võrreldes kahe aasta taguse ajaga ekspordipartnerite järjestuses liikunud lausa 10 kohta kõrgemale. Eesti päritolu kaupu eksporditi 975 miljoni euro väärtuses, mis moodustab 6,8 protsenti kogu ekspordist. 2018 oli ekspordi väärtus 929 miljonit eurot, seega võrreldes varasema aastaga kasvas eksport Eestist Ameerika Ühendriikidesse 4.97%.

USA-st pärit kaupasid imporditi Eestisse 229 miljoni euro väärtuses, mis asetab USA Eesti impordipartnerite seas 17. kohale.

Kui 2019. aasta augustis oli kaubavahetuse ülejääk 58,5 miljonit eurot, siis 2020. aasta augustis oli Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaubavahetuse ülejääk 55 miljonit eurot.

Eesti peamised ekspordiartiklid USA-sse 2019. a. olid:

 • Elektriseadmed (48%)
 • Mineraalkütused (21%)
 • Mehaanilised masinad ja seadmed (9%)
 • Optika-, mõõte- ja täppisinstrumedid (5%)
 • Puit ja puittooted (5%)

 

Eesti peamised impordiartiklid USA-st 2019. a. olid:

 • Elektriseadmed (24%)
 • Pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid ja ehted (21%)
 • Mehaanilised masinad ja seadmed (12%)
 • Optika-, mõõte- ja täppisinstrumedid (11%)
 • Puit ja puittooted (6%)
 • Mootorsõidukid (5%)

 

Investeeringud

Eesti Panga andmetel on USA otseinvesteeringute maht Eestis 31.12.2019. a seisuga 344 mln eurot, mis moodustab 1,4% kõigist otseinvesteeringutest Eestisse. USAst pärinevad otseinvesteeringud on viimasel ajal vähenenud, samas on Eesti otseinvesteeringud USAs kasvanud ning moodustasid 2019. a detsembri lõpus 169 mln eurot, s.o 1,9% Eesti koguinvesteeringutest välismaal.

USA otseinvesteeringud on põhiliselt finants- ja kindlustustegevuse valdkonnas (34% USA otseinvesteeringutest Eestis), kinnisvaraalases tegevuses (18%) ja töötlevas tööstuses (12%) ning Eesti otseinvesteeringud USAs finants- ja kindlustustegevuses (28% otseinvesteeringutest USAs), kinnisvaraalases tegevuses (15%) ja töötlevas tööstuses (14%).

2019. aastal aastal külastas Eestit 193 tuhat Ameerika Ühendriikidest pärit külalist (3% kõigist turistidest). Eesti Panga mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmetel on USA residentide mitmepäevakülastuste koguarv kasvanud, kui 2013. aastal oli see 36 tuhat, siis 2017. aastal 84 tuhat.

 

 

Erinevates majutusasutustes üle Eesti ööbis pisut üle 100 tuhande USA päritolu turisti, kes peatusid Eestis keskmiselt 3,3 ööd. Suur osa USAst pärit turistidest, kes Eestis ei ööbinud külastab Eestit kruiisireisidega. Lisaks Tallinnale pakkusid külalistele Ameerika Ühendriikidest enim huvi Tartumaa, Pärnumaa ja Lääne-Virumaa.

Eesti residentide mitmepäevakülastuse koguarv USA-sse on samuti kasvanud 19 tuhandelt 2013. aastal, 25 tuhandeni 2019. aastal, olles 2017 ja 2018 veelgi kõrgem. Eesti residentidest turistid peatuvad Ameerika Ühendriikides keskmiselt 8,7 ööd.

Majanduslepingud

Eesti ja USA vahel on sõlmitud kõik olulisemad majandusalased lepingud:

 • Investeeringute soodustamise leping (jõustus 28.10.1991);
 • Kaubanduse ja investeeringute alaste suhete leping (jõustus 17.09.1992);
 • Leping kalastamise kohta Ameerika Ühendriikide vetes (jõustus 28.12.1992);
 • Investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping (jõustus 16.02.1997);
 • Tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 30.12.1999);
 • USA Kaubandus- ja Arenguagentuuri (USTDA) ning EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vaheline leping Muuga sadama konteinervedude turvalisuse tõstmise tehnilise abi projekti rahastamise kohta (USA Trade and Development Agency Grant on Port Security). (allkirjastati 21. sept. 2006)

Euroopa Liidu pädevuses olevates valdkondades reguleerivad Eesti majandussuhteid USA-ga ka EL-i ja USA vahel sõlmitud lepingud, mille kohta leiab informatsiooni Euroopa välisteenistuse kodulehelt.

Täpsema teabe saamiseks välisministeeriumi poolt pakutava toe ja ekpsordivõimaluste kohta tutvu infoga välisministeeriumi kodulehel https://vm.ee/et/tegevused-eesmargid/aridiplomaatia

Kui soovid rohkem teada ekspordivõimaluste kohta Ameerika Ühendriikidesse, võta ühendust saatkonnaga Washingtonis või peakonsulaatidega New Yorkis ja San Franciscos.

Esita küsimus Välisministeeriumi kodulehe kaudu: https://vm.ee/et/ameerika-uhendriigid