Kaitsekoostöö

Ameerika Ühendriikide kaasatus Euroopa julgeolekukoostöösse on Eesti ja kogu Euroopa julgeoleku keskne tegur. Eesti jaoks väljendub tugev Atlandi-ülene side Ameerika Ühendriikide sõjalises kohalolekus Euroopas, NATO raames tehtavas koostöös ning Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suhetes.

Head suhted Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel tugevdavad Atlandi-ülest koostööd ning kindlustavad ühistel väärtustel põhineva Euro-Atlandi piirkonna stabiilsust ja arengut.

Tihedad kaitsealased suhted USA-ga on Eesti julgeolekupoliitika nurgakivi. Koostöö hõlmab väga erinevaid valdkondi nagu väljaõpe, sõjalised õppused, hanked, kaitsetööstus, osalemine rahvusvahelistel operatsioonidel, küberkaitse ning Balti ja Põhjala koostöö projektid. Õiguslik alus kahepoolsele kaitsekoostööle pandi 1995. a allkirjastatud kaitseministeeriumide vahelise kaitse- ja sõjaliste suhete koostöömemorandumiga. 2017.a. ratifitseeris Riigikogu kaitsekoostöö kokkuleppe Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahel mis reguleerib Eestis viibivate USA relvajõudude liikmete, nende pereliikmete ja lepinglaste õiguslikku staatust.