Visiidid ja lepingud

Heaks näiteks Eesti ja USA suhete tihedusest on vastastikuste kõrgetasemeliste visiitide arv. Alates 2005. aastast on Eesti presidendid ja peaministrid käinud Ameerika Ühendriikides töövisiitidel 14 korda. Viimati toimus presidentidevaheline kohtumine 2018. aasta aprillis, mil Ameerika Ühendriikide president Donald Trump võõrustas Valges Majas Eesti, Läti ja Leedu presidente. Kohtumise deklaratsioonis rõhutati USA ja Balti riikide lähedasi sidemeid ning toodi olulisemate koostöövaldkondadena välja julgeolek, majandus ja inimestevahelised kontaktid.

USA ametisolevad presidendid on Eestit külastanud kahel korral: 2006. aastal president George W. Bush ning 2014. aastal president Barack Obama. Tallinnas peetud kõnes tõi president Obama esile USA vankumatu toetuse demokraatia ja vabaturumajanduse põhimõtetele ning kinnitas NATO riikide ühtsust.

2017 külastas Eestit ka Ameerika Ühendriikide asepresident Mike Pence.

Samuti väärib märkimist USA kongressi erinevate delegatsioonide regulaarsed visiidid Eestisse. 2017. aastal väisas Eestit näiteks esindajatekoja spiiker Paul Ryan, detsembris 2016 senaatorid John McCain, Lindsey Graham ja Amy Klobuchar, augustis 2015 senaatorid John McCain, Sheldon Whitehouse ja John Barrasso jne.

Sõlmitud lepingud

Eesti ja USA lepinguline baas on väga laiapõhjaline, hõlmates paljusid valdkondi. Kahe riigi vaheliste lepingute alal toimub pidev ning tõhus koostöö.

Näiteid Eesti ja USA vahel sõlmitud lepingutest:

  • Tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 30.12.99)
  • Teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkulepe (jõustus 26.10.2009)
  • 2008. aasta novembris laienes Eestile USA viisavabastusprogramm, mis võimaldab Eesti kodanikel reisida USA-sse väheste formaalsustega sarnaselt teistele USA poolt välja valitud riikidele.
  • 2014. aasta aprillis sõlmiti välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act) rakendamise kokkulepe (jõustus 09.07.2014).