Välisministeeriumi tunnustas Ameerikas eestlust ja Eestiga koostööd edendavaid rahvadiplomaate

Täna, 26. novembril ehk kodanikupäeval tunnustas välisministeerium rahvadiplomaate ja kodanikuühendusi, kes on märkimisväärselt aidanud edendada eesti keelt ja kultuuri ning Eesti ettevõtlust maailmas. Meil on väga hea meel, et Ameerika Ühendriikides on nii palju aktiivseid eestlasi ja eestlaste sõpru, kelle seast pälvisid mitmed tunnustuse ja välisministri tänukirja:

Robert Agee – Eesti ja Marylandi koostöösidemete initsiatiivika, tõhusa ja järjekindla edendamise eest ettevõtlusvaldkonnas

Merike Barborak – pühendunud ja järjepideva tegevuse eest eestluse hoidmisel ja edendamisel Ameerika Ühendriikides New Yorgi Eesti Kooli pikaajalise õpetaja ja juhina

Helica DeShaw – pühendunud ja järjepideva tegevuse eest eestluse hoidmisel ja edendamisel Ameerika Ühendriikides ning Lakewoodi Eesti Ühingu elujõulisena hoidmise eest

Liisi Esse – USA läänerannikul eestluse hoidmisele pühendunult ja südamega kaasaaitamise eest, haridus- ja teaduskoostöö elavdamise toetamise, Eesti ajaloo ja eesti kultuuri tutvustamise ning Eesti nähtavuse suurendamise eest

Peter Kopperman – Washingtoni Eesti Seltsi eestvedamise ja elujõulisena hoidmise eest, sealhulgas pandeemiaperioodi vältel

Peeter Saar – järjepideva pühendunud tegevuse eest eestluse hoidmisel ja edendamisel Ameerika Ühendriikides

Taimi Talboo – pühendunud ja järjepideva tegevuse eest eestluse hoidmisel ja edendamisel USAs, sealhulgas Washingtoni Eesti Kooli juhina ja Sinilillejooksu korraldajana

Tänavu tunnustati tänukirjaga üle 40 eestluse hoidmist ja edendamist tublisti toetanud inimese üle kogu maailma. Tunnustatute täielik nimekiri on leitav välisministeeriumi kodulehel. Ühineme tänu ja õnnitlustega!