Eestlased USA-s

Eesti keelt kõneleva ja kombeid järgiva kogukonna moodustumine Ameerika Ühendriikides toimus 19. sajandi lõpul. 1897 loodi Fort Pierre’is (Lõuna- Dakota) Eesti luterlik kogudus, mis oli esimeseks Eesti organisatsiooniks USA-s. Samal aastal hakkas ilmuma eestikeelne ajaleht „Eesti Ameerika Postimees“, 1898 ilmus Johan Sepa raamat „Dollarite maalt“ olles esimene eestikeelne Ühendriikides välja antud teos. Kogukonna suurem laienemine leidis aset 20. sajandi keskel teise maailmasõja ajal ja järel. Uus eestlaste rändelaine USAsse toimus 20. sajandi üheksakümnendail aastail.

Tänapäeval tegutseb Ühendriikides üle saja Eestiga seotud organisatsiooni kui kokku lugeda Eesti Majad, kirikukogused, rahvatantsurühmad ja koorid jms eestlasi ühendavad tegevusvormid. USA eestlasi koondab Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, mis loodi 19. juulil 1952 piirkondlike organisatsioonide koondumise teel. Rahvuskomitee kodulehelt leiab ka Ühendriikides tegutsevate Eesti organisatsioonide kontaktid.

Vanimaks siiani tegutsevaks Eesti organisatsiooniks loetakse Detroidi Eesti Haridusseltsi “Kodu”, mis loodi 17. oktoobril 1926 kahekümne viie ettevõtliku eestlase poolt. 7. detsembril 1929 sai alguse New Yorgi Eesti Haridusseltsi tegevus, mis täna jätkab tööd New Yorgi Eesti Majas. Eestlaste traditsioonilised elamis- ja kultuurikeskused asuvad Idarannikul (New Yorgis, New Jerseys), Kesk-Läänes (Mid-West) Chicagos, Michigani järve ümbruses ning Läänerannikul. Eestlaste arvu Ühendriikides on keeruline hinnata. 2000. aastal Ühendriikides toimunud rahvaloenduse järgi elab USA-s 25034 Eesti päritoluga isikut. Tulenevalt küsitluse metodoloogiast kajastab see number vaid isikuid, kes on ise oma Eesti päritolu märkida soovinuid.

1961. aastal moodustasid Balti riikide rahvuslikud organisatsioonid Balti Ameerika Rahvusliku Ühendkomitee (JBANC), mis aitab juhtida tähelepanu Balti riikidele olulistele teemadele USA administratsioonis ning Kongressis.

Suurimaks eestikeelseks väljaandeks Ühendriikides on Vaba Eesti Sõna.

Ameerika Ühendriikides tegutseb 9 Eesti Kooli.

Eesti keelt on alates 1970ndatest aastatest võimalik õppida Indiana Ülikoolis Bloomingtonis. 1994. aastal hakati eesti keelt õpetama ka University of Washington’is Seattle’is.