Eelarvekärbe tingib New Yorgi ja San Francisco peakonsulaatide sulgemise alates 2024. aasta suvest

Seoses vajadusega kärpida Eesti riigieelarve kulutusi, tuleb sarnaselt teiste riigiasutustega teha ka välisministeeriumil kokkuhoiusamme oma valitsemisalas.  Ministeeriumis koondatakse 45 ametikohta ning korraldatakse ümber New Yorgi ja San Francisco peakonsulaatide töö.

„Välisministeeriumit puudutava kokkuhoiu täpsemal kavandamisel oleme lähtunud põhimõttest, et peame suutma ka edaspidi oma põhiülesandeid edukalt täita, sealhulgas välispoliitikat aktiivselt ellu viia. Võimalikuks kärpeks valmistudes analüüsisime kõiki ministeeriumi üksusi,“ sõnas välisminister Margus Tsahkna. „Ametikohtade vähendamine puudutab meie tegevuse kõiki valdkondi ja ka meie välisesindusi.“

Peakonsulaadid New Yorgis ja San Franciscos suletakse 2024. aasta suvest ja Ameerika Ühendriikide suunal teostatav majandusdiplomaatia ning konsulaarteenused korraldatakse ümber. Selle käigus täiendatakse Eesti suursaatkonda Washingtonis konsulaardiplomaadi ja majandusdiplomaadiga. Kuna juba praegu on tänu Eesti kõrgetasemelistele digiteenustele võimalik Eesti kodanikele paljusid konsulaarteenuseid osutada ilma isiklikult kohale tulemata ning arvestades, et lähiajal on oodata veel täiendavaid võimalusi virtuaalseteks konsulaarteenusteks, siis ei tohiks eelseisvad ümberkorraldused oluliselt mõjutada konsulaarteenuste kättesaadavust Ameerika Ühendriikides.

„Meie töö efektiivsuse ja sihipärasuse tagamiseks, vaatame üle nii meie välisesinduste võrgustiku kui ka konsulaarteenuste pakkumise Ameerika Ühendriikides. Äridiplomaatia ja ettevõtete toetamine rahvusvahelistel turgudel jääb välisministeeriumi keskseks töösuunaks ning otsime viise, kuidas seda tõhusamalt teha. Plaanime laiendada Eesti aukonsulite võrgustikku, kes pakuvad konsulaarabi nii Eesti kodanikele kui ka aitavad edendada Eesti ärihuvisid USAs,“ lisas Tsahkna.

Lisainfo:
Välisministeeriumi avalike suhete osakond
[email protected]