Eesti soetab Ameerika Ühendriikidelt mitmikraketisüsteemi HIMARS

2. detsembril 2022 allkirjastasid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar ja Ameerika Ühendriikide kaitsekoostööagentuuri (DSCA) peadirektor James A. Hursch Washingtonis lepingu mitmikraketisüsteemide HIMARS hankimiseks. Tegu on Eesti ajaloo seni suurima kaitsehankega, mis tugevdab oluliselt Eesti sõjalist kaitsevõimet. Relvatootja Lockheed Martin moodsad mitmikraketiheitjad hangitakse Ameerika Ühendriikidelt, tehing saab teoks USA kaitsealase abi toel. Lepingu kogumaksumus on üle 200 miljoni dollari.

„Eesti kaitse-eesmärkide saavutamiseks tegeleme igapäevaselt meie kaitsejõudude relvastuse ja laskemoona uuendamisega. Meil on hea meel, et koostöös liitlastega saame uute mitmikraketiheitjatevaral tõhustada Eesti relvasüsteemide ühilduvust USA ja teiste liitlaste varustusega,“ märkis RKIK peadirektor Magnus-Valdemar Saar.

Tegemist on Eesti läbi aegade suurima relvahanke projektiga. „Lepingu raames hangib Eesti lisaks relvasüsteemile ka laskemoona, sidelahendusi, väljaõppe-, logistika- ning elutsüklilahendusi. Paketis on rakette laskeulatusega 70st kuni 300 kilomeetrini,“ selgitas RKIK relvastushangete juht Ramil Lipp.

“Nii praeguses USA kongressis kui ka selle järgmises koosseisus mõistetakse hästi ühiste jõupingutuste ja täiendavate investeeringute vajadust meie regiooni julgeoleku tugevdamiseks. Saadakse aru, et Eesti ja Ameerika Ühendriigid teevad koos midagi, mis on oluline transatlantilise julgeoleku tugevdamiseks laiemalt,” ütles Washingtonis allkirjastamistseremooniat võõrustanud Eesti suursaadik USA-s Kristjan Prikk.

„Mitmikraketiheitjad HIMARS on suur samm edasi Eesti kaitsevõime arendamisel. See võimaldab mõjutada vastast otsustavalt juba enne, kui ta satub kontakti meie jalaväeüksustega. Tegemist on NATO standarditele vastava süsteemiga, mis võimaldab igakülgset koostööd teiste NATO liitlastega, ning sobitub hästi üleüldisesse NATO ühendtuletoetuse võrku,“ ütles kaitseväe peastaabi võimeloome jaoskonna ülem kolonelleitnant Kaarel Mäesalu.

Lisaks Eestile hangivad mitmikraketisüsteemi HIMARS endale ka Läti ning Leedu. Ameerika Ühendriigid on Ukrainale andnud võitluseks Venemaa agressiooni vastu relvastusabina mitmikraketisüsteeme, mis on aidanud täppislöökidega purustada agressori sõjaväe moonaladusid, transpordisõlmi ja juhtimiskeskusi kaugemal kui Ukraina senikasutatud haubitsate laskeulatus.

USA rahastusabi relvasüsteemi hankeks on osa mahukast julgeolekupaketist, mille USA on suunanud Ukraina ja NATO idatiiva riikide kaitsevõime tugevdamiseks. Viimase viie aasta jooksul on USA kaitsealane toetus Eestile erinevate hangete ja taristuprojektide rahastamisel olnud 228 mln dollarit. Varasemalt on julgeolekuabi kasutatud suurekaliibrilise laskemoona varude täiendamiseks.

Esimesed HIMARS relvasüsteemi tarned toimuvad 2024. aastal.

RKIK – Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus – on Eesti valitsusasutus, haldab Kaitseministeeriumi valitsemisala hankeid ja infrastruktuuri ning valmistab ette mobilisatsiooniressursse. RKIK on riigikaitseliste hangete korraldamisel ja kinnisvaraprojektide arendamisel kompetentsikeskuseks, partneriks, tellijaks ja esmaseks infoallikaks kõikidele pakkujatele ja koostööpartneritele. Asutuse eesmärk on võimaldada Eesti riigi kaitsetegevuse eest vastutavatel organisatsioonidel keskenduda oma põhitegevustele, vähendades nende halduskoormust ja tagades Eesti Vabariigi kaitsevõime maksimaalselt efektiivse arengu. Eesti riigikaitse arendamiseks soetatakse igal aastal üle 350 miljoni euro eest tooteid ja teenuseid ning arendatakse ja hoitakse töökorras taristut, mille maksumus on üle 70 miljoni euro.