Eesti ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid salastatud teabe kaitse kokkuleppe

Täna, 20. novembril kirjutasid Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Kristjan Prikk ja Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi kaitsetehnoloogia julgeoleku administratsiooni direktor Michael Laychak Eesti saatkonnas Washingtonis alla kahe riigi vahelisele salastatud teabe kaitse kokkuleppele. Kokkulepe kehtestab tingimused salastatud teabe vahetamisele ning salastatud teabe vastastikusele kaitsele Eestis ja Ameerika Ühendriikides.

Eesti suursaadik Prikk sõnas allkirjastamisel, et kuigi esimene analoogne kokkulepe sõlmiti Eesti ja Ühendriikide vahel juba 2000. aastal, on nüüd jõutud järgmise sammuni.

“Kuigi Eesti koostöö Ameerika Ühendriikide on olnud väga hea ning seda igas valdkonnas, peegeldab uus kokkulepe koostöö laienemist kahe riigi vahel. Lepe aitab edendada salastatud teabe vahetamisega seotud valdkondi nagu seda on küberjulgeolek, politseistruktuuride koostöö ning välissuhtlus. Samuti annab lepe täiendavaid võimalusi Eesti ettevõtetele, kes soovivad tegutseda Ühendriikides ning osaleda hangetes, mille puhul käideldakse ka salastatud teavet.“ lisas suursaadik.

Salastatud teabe kaitse kokkulepe on rahvusvaheline leping, mille eesmärk on pakkuda Eesti riigisaladusele maksimaalset kaitset rahvusvahelise õiguse kohaselt. Leping registreeritakse ÜRO sekretariaadis ja avaldatakse peale jõustumist Riigi Teatajas. Sellise lepingu on Eesti sõlminud 32 lähedase partnerriigiga.

Esimene analoogne kokkulepe sõlmiti Eesti ja Ühendriikide vahel juba 2000. aastal, toona hõlmas leping vaid salastatud sõjalise teabe kaitse põhimõtteid. Uus kokkulepe paneb aga aluse salastatud teabe vahetamisele laiemalt.

Eestis korraldab lepingu täitmisega seonduvat ja teostab järelevalvet selle täitmise üle riigi julgeoleku volitatud esindaja. Leppe kohta saab lisainfot riigi julgeoleku volitatud esindaja kodulehelt.