Suursaadik Kristjan Prikk

HARIDUS
2011 – 2013 US Army War College, Master of Strategic Studies, Class of 2013
1996 -2000 Tartu Ülikool, BA politoloogia, kõrvaleriala majandus
1995-1996 Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond
1984-1995 Viimsi Keskkool

TÖÖKOGEMUS

Alates mai 2021 Erakorraline ja täievoliline suursaadik, Eesti suursaatkond Washingtonis

august 2018 – mai 2021 Kantsler, Kaitseministeerium

juuli 2017 – august 2018 Kaitsepoliitika asekantsler, Kaitseministeerium

oktoober 2015 – juuli 2017 Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor, Riigikantselei

september 2013 – oktoober 2015 Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektori asetäitja, Riigikantselei

august 2010 – juuli 2013 Kaitsepoliitika nõunik, Eesti suursaatkond Washingtonis

august 2007 – juuli 2010 Rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja, Kaitseministeerium

oktoober 2006 – juuli 2007 2. sekretär (NATO laienemine, NATO suhted Venemaa, Gruusia ja Ukrainaga, globaalne terrorismivastane võitlus), Välisministeerium, 1. poliitikaosakond, 1. büroo

juuli 2006 – oktoober 2006 2. sekretär (EL väliskaubanduslepped 3.riikidega, globaalne konkurentsivõime), Välisministeerium, Väliskaubanduse ja arengukoostöö osakond, 1. büroo

juuli 2002 – juuli 2006 3. sekretär (alates juulist 2005 2. sekretär), kaubandus- ja majandusdiplomaat, Eesti suursaatkond Washingtonis

september 2001 – juuni 2002 Atašee (WTO liitumised, kommertskaitsemeetmete rakendamine), Välisministeerium, Välismajanduspoliitika osakond, multilateraalsete kaubandussuhete büroo

veebruar 1999 – august 2000 Referent (Eesti liitumine WTO-ga), Välisministeerium, Välismajanduspoliitika osakond, multilateraalsete kaubandussuhete büroo

MUU

Organisatsiooniline kuuluvus: korp! Sakala (alates 1997), Kaitseliit (alates 2001)

Sõjaväeline auaste: reserv-nooremleitnant (2017)

Autasud:

Valgetähe IV klass

Kaitseministeeriumi teeneteristi I ja III järk

Eesti kaitseväe teenetemärk

Kaitseväe eriteenete rist

Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärk