Eesti kodaniku pass ja isikutunnistus

Välismaal saab Eesti passi ja ID-kaarti taotleda

 • Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses
 • posti teel otse Politsei ja Piirivalveametist (taotlus koos lisadokumentidega saata Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt  Tallinn 15060, Estonia)
 • Eesti välisesinduses

Eesti passi ja ID-kaardi tellimine iseteenindusest või posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametist on oluliselt soodsam kui  taotlemine saatkonnas.

 • Kui soovite taotleda passi alla 12-aastasele lapsele, saate taotluse esitada iseteeninduses või saata posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametile.
 • Kui Teie eelmise passi väljastamisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 6 aastat, saate nii passi kui ID-kaardi taotluse esitada iseteeninduses või saata posti teel otse Politsei – ja Piirivalveametile.

ID kaart (isikutunnistus)

 • ID-kaardi saab alla 12-aastasele lapsele tellida posti teel. Täiskasvanu saab ID-kaardi tellida posti teel juhul kui sõrmejälgede andmisest on möödas vähem kui 6 aastat.
 • Kui Te kasutate Eesti e-teenuseid  (ID-kaardi, mobiili ID või Smart ID vahendusel) ja olete viimased 6 aasta jooksul andnud sõrmejäljed, saate taotluse esitada politsei e-taotluskeskkonnas.
 • ID kaarti ei saadeta postiga koju, selle saab kätte välisesindusest või aukonsuli käest.
 • Posti teel või e-keskkonnas dokumente tellides on vaja maksta Eesti-sisene riigilõiv, millele lisandub dokumendi välisesinduses väljastamise tasu. Lisainfot riigilõivu määrade kohta saab Politsei- ja Piirivalveametist.

  Pass (reisidokument)

 • Passi saab täiskasvanule ja üle 12- aastasele lapsele tellida posti teel või e-taotluskeskkonnas kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 6 aastat. Posti teel tellides on vaja maksta Eesti-sisene riigilõiv, millele lisandub dokumendi välisesinduses väljastamise tasu.
 • Alla 12- aastasele lapsele on võimalik alati pass posti teel taotleda.
 • Passi saab kätte välisesindusest või aukonsuli käest. Erandkorras saame Eesti kodaniku passi saata taotleja kulul koju ka postiga.

Esmakordselt dokumenti taotledes tuleb esitada

 • Sünnitunnistus, millel on kirjas mõlema vanema nimi ja mis on kinnitatud apostille’ga.
 • Lisaankeet
 • Alaealise lapse puhul teise lapsevanema kirjalik nõusolek ja passikoopia.

Dokumendifoto

Alates 29 aprillist 2019 on dokumendi taotlemisel kohustuslik esitada digitaalne foto. Foto tuleb eelnevalt saata aadressile [email protected], lisades taotleja nime ning isikukoodi/sünniaja. Saatkonda palume digitaalset fotot mitte kaasa võtta, vaid see ise edastada. Saatkonnas ei saa fotosid teha.

Dokumendifoto peab vastama politsei- ja piirivalveamet kodulehel toodud nõudmistele. Kodus isikliku fotoaparaadiga või nutitelefoniga tehtud fotosid aktsepteeritakse.

Millal on Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi tellimiseks vajalik broneerida aeg ja tulla isiklikult saatkonda?

 • Kui taotlete passi esmakordselt
 • Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud rohkem kui 6 aastat ja on vaja uuesti anda sõrmejäljed
 • Kui taotlete passi ja/või ID kaarti lapsele, kes on 12-aastane või vanem
 • Kui soovite dokumendi kättesaamiseks teha volituse kellelegi teisele. Volitus tuleb esitada koos dokumenditaotlusega.

Meelespea saatkonnas kohapeal dokumentide taotlejale:

 •  Dokumentide taotlemiseks tuleb aeg alati ette broneerida.
 • Täida eelnevalt taotlusankeet ja võta see saatkonda tulles kaasa (eesti keelneingliskeelne, vene keelne), juhise leiab siit
 • Eelnevalt saada digifoto Politsei- ja Piirivalveametile [email protected]  lähtudes ülaltoodud juhistest.
 • Kui Teie andmed on muutunud, tuleb esitada lisaks andmete muutumist tõendav dokument (nt abielutunnistus, mis peab olema kinnitatud apostille’ga).
 • Riigilõivu saab saatkonnas tasuda pangakaardiga